نظام نو ؤ

؛اونحݻا في ا ازࠠا ޵ࠍ޽މ ،ءاߥ޽߼ࠠا دࠍ߰ ، ا࠙ࠄࠚا ߿ࠅ޼ ߯ࠈ ن ا߱޽࠘ نأ رݵؤࠉࠅࠄ ݩߙ޽࠘ ؛ة࠙ࠄ ا ة࠙ࠈوࠁ߈ ة࠙ࠅࠉ߰ نوࠁ޼ نأ )ن( رسول الله ﷺ چي اشرف المخلوقات، د امت رهبر او معلم، د مسجد نبوي امام، د الله ﷻ بنده او په عین حال کي د اسلامي پوځ اعلی سر قوماندان ؤ، رسول الله ﷺ د خپل دعوت، جهاد او نظام مرکز مسجد ټاکلی ؤ. کله چې شوروی اتحاد نیغ په نیغه د ۱۳۵۸ کال د مرغومې مېاشتې په شپږمه نېټه په افغانستان یرغل وکړ نو افغانانو ته دغه وضیعت بیخی دتحمل وړ نه ؤ، سره له دې چې د ۱۳۵۷ کال

2022-12-07
    س طربيع
  1. (۶) عزيز چوپان
  2. په افغانستان کې شوروی جګړه
  3. رمز التحقق