صورة حرف غ مفرغ

.

2023-03-23
    ابرو اوزكان و اركان